Ana Sayfa
Hakkımızda

Merkezin Amacı

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

 

 •  Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak,
 • Bölgede veya gerekli hallerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer çeşitli ülkelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak,
   
 • Yurt dışında ilgili birim ve uzmanlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak, akademik işbirliği sağlamak,
   
 • Belli aralıklarla ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek,
   
 • Merkezin amaçları ile ilgili konularda konferans, seminer, bilgi şöleni ve paneller düzenlemek,
   
 • Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi adıyla ilmî bir dergi çıkarmak,
   
 • Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak kültürel ve bilimsel mahiyette çalışmalar yapmak ve etkinliklerde bulunmak,
   
 • Çeşitli bilim dallarında Türk dünyasının ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların temini için katkılarda bulunmak,
   
 • Türk dünyası ile ilgili olarak; Azerbaycan, Batı Türkistan (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan), Uygurlar, Kıbrıs Türkleri, Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay, Kundur, Ahıska, Avar), Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran), Balkan Türkleri (Bosna-Hersek, Kosova, Yugoslavya, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldavya), İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları, Karaimler), Sibirya Türkleri (Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno Altay, Şorlar, Dolganlar) ve dünyadaki diğer Türk toplulukları adlarıyla şubeler kurmak ve bu konularda araştırma grupları oluşturmak; adı geçen şubelerle ilgili elemanlar yetiştirilmesini sağlamak,

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk dünyası arasındaki öğrenci mübadelesinde danışmanlık hizmeti sunmak,

 • Türklük bilgisi ve Türk dünyası ile ilgili olarak daha önce yapılmış ve halen yapılmakta olan yayınların Sakarya Üniversitesine akışını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

 • Türklük bilgisi alanında malzeme bulunan dil-lehçeler ile bu konularda ilmi araştırmalar yapılmış dil ve lehçelerde yayınlanan materyali toplamak, taramak ve değerlendirmek,

 • Dünyada değişik adlarla bilinen Türk topluluklarının tarihî, edebî, siyasî, demografik, kültürel, ekonomik gelişimleriyle başka topluluklarla münasebetlerini takip etmek; ilgili yayınları takip ederek gerekli bilgileri arşivlemek,

 • Çeşitli dil ve lehçelerde yazılmış ilgili yayınların Türkçe ’ye çevrilmesi için tercüme büroları kurmak.

 • Bu bürolarda merkez dışında görevli akademik ve uzman elemanlardan da faydalanmak.